Istvándi település Somogy - megye d éli részén, 15-15 km-re Barcstól és Szigetvártól , a 6-os főközlekedési út mentén helyezkedik el. A KSH szerinti 2015.01.01 adatok szerint 607 fős belső-somogyi település, amely megközelíthető az említett főúton, illetve Darány község vasútállomásán keresztül vonattal is, a Pécs-Nagykanizsa vasútvonalon. A falu neve már az 1332 . évi pápai tizedjegyzékben is előfordult, ekkor már egyházas helyként tartották számon. Napjainkban két temploma van Istvándinak, mára már többségében katolikusok , kisebb részben reformátusok lakják a falut de ez nem mindig volt így. Az istvándi református templom 1640 -ben épült, az ősi plébánia helyén. A kéttornyú plébániatemplomot a fennmaradó dokumentumok és a szájhagyomány tanúsága szerint még a szigetvári pasa bontatta le, s várfalak építéséhez használta fel a köveit. A település a háború utáni időkben lassan visszafejlődött, s bár közigazgatásilag önálló település maradt, mégis egyre inkább kötődött a szomszédos Darány hoz. A falu a hatvanas években is jómódú községnek számított,: gyógyszertára, orvosi rendelője volt, s mesze földön híresnek számítottak állat- és kirakodóvásárai. A körzetesítés során elvesztette intézményei javát, napjainkban már csak az óvoda működik itt, de van művelődési ház és sportpálya is. A településen igen magas a roma kisebbség aránya. Az első roma családok a hatvanas években telepedtek le a faluban. Eleinte külön telepeken éltek, de a hetvenes években megkezdődött a beolvadás, s kisebb zökkenőkkel, de gond nélkül ment a betelepítés. A falu lakóinak zöme ekkor a szövetkezetben talált munkát magának. Később nagy gondot jelentett az álláslehetőségek szempontjából, hogy a termelőszövetkezet is nehéz helyzetbe került. Mintt fenntebb utaltunk rá, Istvándi jómódú település volt, amely az ezredfordulóra fokozatosan elszegényedett. A helybeliek a körzetesítést okolják sanyarú helyzetükért. Az önkormányzat a hátrányok ellenére igyekszik komfortossá tenni a települést, s arra ösztönözni az embereket, hogy egymás mellett békében éljenek. Élhetőbb települést szeretne a település vezetése és a lakosság többsége, ezért többek között roma-klubot hoztak létre, hogy a gyerekek ne az utcán töltsék el szabadidejüket, s igyekeznek segíteni a fiatal családok lakáshoz jutását. A település infrastruktúrája is fejlődött, beléptek a térségi csatornaépítési programba, s valamennyi utca szilárd burkolatot kapott. A falu elöljárói nagy eredménynek tartják, hogy évről- évre sikerül fenntartani az óvodát, és 2007 -ig az alsó tagozatos iskolát is. Az iskolások ma már a darányi általános iskolába járnak, amely intézményegysége a a DRÁVAMENTI KÖRZETI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYNEK amelyet a KLIK tart fenn 2013 óta. Az oviba egyébként évek óta állandóan kb. ötven kisgyermek jár, nagy részük kisebbségi, így az óvópedagógusok hamarabb elkezdik a felzárkóztatást. Reméljük, sok hasznos információt és érdekességet talál honlapunkon a kedves érdeklődő! forrás : Istvándi község e-oldala 1998-2016 szerző : Somogyi Gábor
Községünkről Istvándi község rövid történeti összefoglalója
© Istvándi  község  hivatalos  honlapja  2016 - 2024