Pályázatok Ezen az  oldalon  a  községünk  pályázataival  kapcsolatos  információkat  osztjuk  meg !
EFOP  2.1.2  pályázat A kedvezményezett neve:  Istvándi Község Önkormányzata a projekt címe: "Jó kis hely" infrastrukturális fejlesztése Istvándiban szerződött támogatás összege: 20 000 000,- Ft a támogatás mértéke (%-ban): 100 % a projekt tartalmának bemutatása: Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése, az EFOP 1.4.3-16 kiírás keretében a „Jó Kis Hely Gyerekház” - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyermekprogramot megvalósító önkormányzatként az infrastrukturális igények biztosítása meglévő ingatlan átalakításával és berendezésével, eszközbeszerzéssel. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.14.     projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00114 EFOP  1.4.3 : a kedvezményezett neve: Istvándi Község Önkormányzat a projekt címe: JÓ KIS HELYEN JÓ EGYÜTT! - KÖZÖSSÉGI TÉR ISTVÁNDIBAN  szerződött támogatás összege: 44 000 000,- Ft a támogatás mértéke (%-ban): 100 % a projekt tartalmának bemutatása: A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály, és szüleik számára. A „Jó kis hely” célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló 0-3 éves gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetőséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenőmentesen fejlődjenek, fejlessze készségeiket, és előkészítse az óvodára, majd később az időben történő iskolakezdés lehetőségére. A közösségi tér és a nyújtott szolgáltatások segítik a nélkülözésben élő családok gyerekeinek fejlődési elmaradásainak megelőzését. Segítik, hogy a szülőkkel, családtagokkal és más, a gyerek számára fontos személyekkel jó kapcsolat alakuljon ki, bevonják a szülőket a gyerek nevelésébe, pozitív mintákat közvetítenek, aktív kapcsolatot alakítanak ki a családokkal, a település intézményeivel és a lakóközösség egészével. A „Jó kis hely közösségi” tér olyan szolgáltatást biztosít mind a gyermekek, mind a családok számára, amely elősegíti a szociális, érzelmi fejlődésüket, javítja az egészségi állapotukat, fejleszti a nyelvi, kommunikációs, tanulási képességeiket, felkészíti őket az intézményrendszerhez való alkalmazkodásra, erősíti a családot, praktikus életvezetési ismereteket nyújt és képes kialakítani az érintettekből egy egymást támogató, megtartó közösséget.             a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.09. projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00023 Baranyai 153  projekt  -  Link  a  projekthez : Projektünk átfogó és kiemelt célja, hogy a közszolgáltatások színvonalának emelésével, az egyes szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítésével, valamint a megfelelő tájékoztatás megvalósításával fejlesszük a konzorciumban résztvevő településeink lakosságának egyéni és közösségi cselekvőképességét. A TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011 projektről A kedvezményezett neve: Csokonyavisonta Község ÖnkormányzataA projekt címe: A helyi identitás erősítése a Dráva-menténA szerződött támogatás összege: 57 625 498,- FtA  támogatás mértéke (%-ban): 100 %A  projekt tartalmának bemutatása:  A projekt célja egy olyan konzorcium megalakítása, amely képes egy   olyan, identitástudat-erősítő projektet megvalósítani, amely akár  a  következő évtizedekre meghatározza a hasonló jellegű programok tematikáját, illetve nemcsak a települések, hanem az egész térség pozitív  megítélését. A megvalósítás területe Dél-Somogy, ahol 23 egymáshoz csatlakozó önkormányzat hozott döntést arról, hogy konzorciumot alkotnak. Csokonyavisonta, mint az egyik legkomolyabb turisztikai lehetőségekkel rendelkező települést választotta meg gesztornak a konzorcium,egyhangúlag, mivel a település rendelkezik a megfelelő szakértő csapattal a projekt gondtalan lebonyolításához. A konzorciumban kizárólag települési önkormányzatok vesznek részt. A projekt területi lehetőségeit meghatározza továbbá a Dráva folyó közelsége, ami a helyi identitás meghatározásának egyik kulcseleme. A projekt keretében részint rendezvényeket tartanak a települések, azonban nem egymástól izoláltan, hanem már a tervezés során külön figyelmet fordítanak arra a tagok, hogy a rendezvények egymásra épülő, egymást szinergikusan erősítő láncolatot jelentsenek. Minden település tervez a projekt-ben legalább egy közlekedésbiztonsági és egy közbiztonsági rendezvényelemet, amely miatt felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel mind az adatszolgáltatás, mind a rendezvények szakmai megvalósítása terén. A konzorcium tagjai egyetérte-nek abban, hogy a képzések kiemelten fontosak a projekt során, mivel a megfelelően képzett és a projekt keretében ta-pasztalatot szerzett szakmai gárda alkalmas lesz arra, hogy a projekt megvalósítási időszakát követően a fenntartási idő-szakban is folytassa az identitás-erősítő rendezvények megszervezését. Szintén fontosnak tartja azt a pályázó, hogy a levéltárban a konzorciumi tagokra vonatkozó információk felkutatására egy komplett tervet dolgozott ki, ami biztosítja a  
  © Istvándi  község  hivatalos  honlapja  2016-2020
Klikk  ide Klikk  ide