A TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011 projektről  
  © Istvándi  község  hivatalos  honlapja  2016 - 2019
A  projekt tartalmának bemutatása:  A projekt célja egy olyan konzorcium megalakítása, amely képes egy   olyan, identitástudat-erősítő projektet megvalósítani, amely akár  a  következő évtizedekre meghatározza a hasonló jellegű programok tema-  tikáját, illetve nemcsak a települések, hanem az egész térség pozitív  megítélését. A megvalósítás területe Dél-Somogy, ahol 23 egymáshoz csatlakozó önkormányzat hozott döntést arról, hogy konzorciumot alkotnak. Csokonyavisonta, mint az egyik legkomolyabb turisztikai lehetőségekkel rendelkező települést választotta meg gesztornak a konzorcium,egyhangúlag, mivel a település rendelkezik a megfelelő szakértő csapattal a projekt gondtalan lebonyolításához. A konzorciumban kizárólag települési önkormányzatok vesznek részt. A projekt területi lehetőségeit meghatározza továbbá a Dráva folyó közelsége, ami a helyi identitás meghatározásának egyik kulcseleme. A projekt keretében részint rendezvényeket tartanak a települések, azonban nem egymástól izoláltan, hanem már a tervezés során külön figyelmet fordítanak arra a tagok, hogy a rendezvények egymásra épülő, egymást szinergikusan erősítő láncolatot jelentsenek. Minden település tervez a projekt- ben legalább egy közlekedésbiztonsági és egy közbiztonsági rendezvényelemet, amely miatt felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel mind az adatszolgáltatás, mind a rendezvények szakmai megvalósítása terén. A konzorcium tagjai egyetérte- nek abban, hogy a képzések kiemelten fontosak a projekt során, mivel a megfelelően képzett és a projekt keretében ta- pasztalatot szerzett szakmai gárda alkalmas lesz arra, hogy a projekt megvalósítási időszakát követően a fenntartási idő- szakban is folytassa az identitás-erősítő rendezvények megszervezését. Szintén fontosnak tartja azt a pályázó, hogy a levéltárban a konzorciumi tagokra vonatkozó információk felkutatására egy komplett tervet dolgozott ki, ami biztosítja a hatékonyságot. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.31. projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011  
A kedvezményezett neve: Csokonyavisonta Község Önkormányzata A projekt címe: A helyi identitás erősítése a Dráva-mentén A szerződött támogatás összege: 57 625 498,- Ft A támogatás mértéke (%-ban): 100 %